menu
subject
6
پشتیبانی طی دوره ها زیر نظر مشاور برتر نیوشا
/Content/images/article/زبان شناسی جلسه 1/original/زبان شناسی جلسه 1.jpg

شناخت بیماری ها از روی زبان - جلسه 1

1398/2/25

زبان به عنوان قوی ترین عضله بدن نام برده میشود که از بافت مرطوب و صورتی رنگ به نام غشای موکوسی پوشیده شده است. روی سطح زبان پرزهایی وجود دارد که بین پرزها جوانه چشایی جای دارند .طعم غذا با استفاده از این جوانه ها حس میشود و این جوانه های چشایی مجموعه ای از اعصاب میباشند که با مغز در ارتباطند.

ادامه
/Content/images/article/زبان شناسی جلسه 2/original/زبان شناسی جلسه 2.jpg

شناخت بیماری ها از روی زبان - جلسه 2

1398/3/10

در مورد آسیب و بیماری خود زبان که توضیحات مختصری در جلسه قبلی بیان شد بدانید که اگر آسیب درعصب ویژه زبان باشد ممکن است سایر حواس را در بر گیرد. از آنجایی که عصبهای زبان با بسیاری از عصبهای دیگر پیوسته هستند دوحالت بوجود می آید: 1- یا اعصابی که به سوی زبان می آیند آسیب ندیده و حرکت زبان را زیان نمی رسانند که سخن گفتن به راحتی انجام می گیرد 2- یا اعصاب دچار سستی می شوند و به سهولت به زبان نمیرسند که باعث مشکلاتی چون لکنت زبان می گردند.

ادامه
/Content/images/article/زبان شناسی جلسه 3/original/زبان شناسی جلسه 3.jpg

شناخت بیماری ها از روی زبان - جلسه 3

1398/3/10

در ادامه مبحث جلسه قبل از جمله عوامل تاثیر گذار بر رنگ زبان، موارد تاثیرات تغذیه و محیط بیان شد. علاوه بر موارد ذکر شده در زمان معاینه زبان فرد، نکات زیر را هم باید در نظر داشته باشید: عزیزان دقت بفرمائید اگر پوشش زبان زرد رنگ است در ابتدا حتما به اعتیاد فرد از لحاظ سیگار یا الکل توجه کنید

ادامه
/Content/images/article/زبان شناسی جلسه 4/original/زبان شناسی جلسه 4.jpg

شناخت بیماری ها از روی زبان - جلسه 4

1398/3/10

تعریف زبان طبیعی: زبان طبیعی و سالم همیشه یکنواخت ،صورتی، مرطوب، بدون لکه ، شیار و زخم می باشد.این نوع زبان نشان میدهد که سیستم معده ودستگاه گوارش سالم و عملکرد خوبی در روند هضم غذا دارند. بدنه زبان سالم باید نرم و قابلیت انعطاف داشته باشد. منظور از بدنه زبان خود زبان می باشد. پوشش زبان سالم و طبیعی باید یکنواخت،نازک،سفید و مرطوب باشد.

ادامه
/Content/images/article/زبان شناسی جلسه 5/original/زبان شناسی جلسه 5.jpg

شناخت بیماری ها از روی زبان - جلسه 5

1398/3/10

در این جلسه باید بدانیم که زبان طبیعی از چه ویژگیهایی برخوردار است. ما برای شناخت بیماریها اول باید بدانیم یک زبان طبیعی دارای چه شکل و شرایطی است. حال در این جلسه زبان را از شش جهت مورد بررسی قرار میدهیم. این شش نکته و ویژگی را افراد باید با دقت فراگیرند و به آن مسلط باشند.

ادامه
/Content/images/article/زبان شناسی جلسه 6/original/زبان شناسی جلسه 6.jpg

شناخت بیماری ها از روی زبان - جلسه 6

1398/3/11

در جلسات قبلی در مورد برخی از ویژگی های زبان طبیعی صحبت کردیم. یکی از این ویژگیها، رطوبت زبان است. رطوبت زبان را از سه زاویه مورد بررسی قرار می دهیم: زبان خشک : خشکی زبان، به تنهایی نشان دهنده غلبه گرمی در بدن می باشد. این گرمی ممکن است با دو منشأ در بدن ایجاد شود:

ادامه
1 2
keyboard_arrow_up
برام پیدا کن ... search